Trắc nghiệm Ngữ văn 9 bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài 1: Tổng kết văn bản nhật dụng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Văn bản nhật dụng là gì?

 • A. Là loại văn bản đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá,… về những vấn để, những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống con người và cộng đồng.
 • B. Là loại văn bản ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày ví dụ quyết định nâng lương, quyết định kỷ luật hoặc giấy mời họp, thông báo.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Cả A và B đều sai.

Câu 2: Những lưu ý khi học văn bản nhật dụng?

 • A. Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung
 • B. Cần có kiến giải về quan điểm riêng, đề xuất kiến nghị và giải pháp về những vấn đề trong văn bản
 • C. Cần vận dụng kiến thức các môn học để làm sáng tỏ nội dung đặt ra trong văn bản
 • D. Gồm tất cả nội dung trên

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?

 • A. Đề cập đến những vấn đề gần gũi, bức thiết đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại.
 • B. Có thể được viết bằng các phương thức biểu đạt khác nhau.
 • C. Chỉ được sáng tác trong thời điểm hiện tại.
 • D. Có giá trị nhất định về mặt văn chương.

Câu 4: Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức nghị luận?

 • A. Mẹ tôi
 • B. Phong cách Hồ Chí Minh
 • C. Ca Huế trên sông Hương
 • D. Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Câu 5: Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức tự sự?

 • A. Mẹ tôi
 • B. Cuộc chia tay của những con búp bê
 • C. Ca Huế trên sông Hương
 • D. Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Câu 6: Văn bản nhật dụng nào sau đây nói về bản sắc văn hóa của con người Việt Nam?

 • A. Bài toán dân số
 • B. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
 • C. Phong cách Hồ Chí Minh
 • D. Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Câu 7: Văn bản nhật dụng nào viết về vẻ đẹp của sinh hoạt văn hóa dân tộc?

 • A. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
 • B. Ca Huế trên sông Hương
 • C. Cổng trường mở ra
 • D. Mẹ tôi

Câu 8: Văn bản Bức tranh của em gái tôi là văn bản nhật dụng, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 9: Văn bản nhật dụng nào sau đây phê phán việc chạy đua vũ trang, chống vũ khí hạt nhân?

 • A. Bài toán dân số
 • B. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
 • C. Phong cách Hồ Chí Minh
 • D. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Câu 10: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê thuộc thể loại văn bản nhật dụng, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 11: Văn bản nhật dụng nào nói về việc bảo vệ môi trường?

 • A. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
 • B. Ca Huế trên sông Hương
 • C. Cổng trường mở ra
 • D. Mẹ tôi

Câu 12: Tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê sử dụng phương thức biểu đạt nào

 • A. Nghị luận và hành chính
 • B. Nghị luận và biểu cảm
 • C. Tự sự, miêu tả và biểu cảm
 • D. Thuyết minh và miêu tả

Câu 13: Tác phẩm nào sau đây viết về đề tài Dân số và tương lai con người?

 • A. Bài toàn dân số
 • B. Tuyên bố thế giới về sự sống còn
 • C. Thông tin trái đất năm 2000
 • D. Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 14: Tự sự và miêu tả là phương thức biểu đạt của tác phẩm nào?

 • A. Động Phong Nha
 • B. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
 • C. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
 • D. Thông tin về ngày Trái đất năm 2000

Câu 15: Tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn viết về chủ đề gì?

 • A. Bảo vệ môi trường
 • B. Quyền sống của con người
 • C. Danh lam thắng cảnh
 • D. Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và thời kì hội nhập
Xem đáp án

=> Kiến thức Tổng kết phần văn bản nhật dụng


 • 7 lượt xem