Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Phép phân tích và tổng hợp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Phép phân tích và tổng hợp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về phép phân tích

 • A. Là phép lập luận trình bày những bộ phận, phương diện của một vấn đề
 • B. Người ta có thể dùng các biện pháp nêu giả thiết, so sánh, đối chiếu,...
 • C. Tập hợp phần thông tin mình sưu tầm, thu thập
 • C. Trong phép phân tích, người ta có thể dùng cả phép lập luận giải thích. chững minh.

Câu 2: Trong Bàn về đọc sách, lí do nào sau đây không phải khi chọn sách mà đọc của tác giả:

 • A. Di sản tinh thần của con người ngày một phong phú, việc đọc sách ngày càng không dễ.
 • B. Số lượng sách nhiều, chất lượng lại khác nhau;
 • C. Vì thời gian của mỗi người còn dành cho làm việc, vui chơi
 • D. Có sách chuyên môn, có sách thường thức; giữa tri thức chuyên môn và tri thức thường thức lại có quan hệ với nhau.

Câu 3: Đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi?

Người ta vẫn quen nhìn thời gian như một định luật đưa tới già nua, tàn tạ, hủy diệt, nhưng không mấy ai nghĩ rằng chính nhờ có thời gian nên mới có tác động, hiện hữu, nảy sinh. Nếu không có thời gian thì sẽ không bao giờ có sự sống. Không có sự hình thành của trái đất, không có sự kết hợp của các phân tử thành các cơ thể đơn bào, rồi đa bào, không có sự xuất hiện của các loài cỏ cây, cầm thú, không có sự tiến hóa liên tục cho tới loài người, với bộ óc tinh vi sáng tạo. Đó là những thành quả của sự tiến hóa không ngừng của vạn vật, tức là thành quả thời gian.

Đoạn văn trên thuộc loại văn bản nào?

 • A. Tự sự
 • B. Nghị luận
 • C. Miêu tả
 • D. Biểu cảm

Câu 4: Câu hỏi nào phù hợp để hỏi về nội dung của đoạn trích trên?

 • A. Thời gian là gì?
 • B. Thời gian có đặc điểm gì?
 • C. Thời gian được biểu hiện như thế nào?
 • D. Thời gian có vai trò, ý nghĩa gì

Câu 5: Trong đoạn văn trên có vị trí gì?

 • A. Triển khai ý chủ đề
 • B. Triển khai ý của câu
 • C. Kết lại ý chủ đề của đoạn văn
 • D. Nêu ra một ý chủ đề mới

Câu 6: Để phân tích làm rõ luận điểm: "Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn" thì lập luận nào sau đây không phù hợp

 • A. Học vấn là thành quả của nhân loại trong quá trình lao động sản xuất và trải nghiệm
 • B. Học vấn của nhân loại được lưu giữ qua những trang sách và truyền lại cho các thế hệ sau
 • C. Đọc sách chỉ giúp con người thư giãn, giải trí
 • D. Nếu không lưu lại thành quả trong quá khứ thì phải làm lại từ đầu, do đó, có tiến lên cũng là đi lùi lại.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn giản lược phép phân tích và tổng hợp


 • 41 lượt xem