Soạn giản lược phép phân tích và tổng hợp

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 phép phân tích và tổng hợp giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Cách phân tích để làm rõ luận điểm trên là:

 • Học vấn là thành quả của nhân loại trong quá trình lao động sản xuất và trải nghiệm
 • Học vấn của nhân loại được lưu giữ qua những trang sách và truyền lại cho các thế hệ sau
 • Chính vì thế, sách là một kho tàng quy báu của nhân loại
 • Nếu không lưu lại thành quả trong quá khứ thì phải làm lại từ đầu, do đó, có tiến lên cũng là đi lùi lại.

Câu 2:

Tác giả đưa ra lí do phải chọn sách mà đọc của tác giả:

 • Di sản tinh thần của con người ngày một phong phú, việc đọc sách ngày càng không dễ.
 • Số lượng sách nhiều, chất lượng lại khác nhau;
 • Sức người có hạn
 • Có sách chuyên môn, có sách thường thức; giữa tri thức chuyên môn và tri thức thường thức lại có quan hệ với nhau.

Câu 3:

Tác giả đã nêu lên tầm quan trọng của việc đọc sách thông qua việc đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng:

 • Đọc sách giúp chúng ta tiếp cận tri thức một sách nhanh và trực tiếp nhất
 • Đọc sách không chọn lọc, đọc lấy số lượng sẽ không đem lại hiệu quả
 • Đọc sách mà không chịu suy nghĩ thì cũng không có tác dụng gì

Câu 4:

Vai trò của phân tích trong lập luận :

 • Làm sáng tỏ luận điểm và tăng sức thuyết phục.
 • Giúp người đọc, người nghe nhận thức đúng, hiểu đúng vấn đề.

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Phép phân tích và tổng hợp


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021