Soạn giản lược bài cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Đề bài: Đọc mẩu chuyện sau đây và nêu những nhận xét, suy nghĩ của em về con người và thái độ học tập của nhân vật.

Gợi ý:

 • Đọc kĩ đề và tìm hiểu ý.
 • Trả lời các câu hỏi sau: Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền có gì đặc biệt? Tinh thần ham học và chủ động học tập của Nguyễn Hiền như thế nào? Ý thức tự trọng của Nguyễn Hiền biểu hiện ra sao? Em có thể học tập được gì ở Nguyễn Hiền?)

Bài làm

I. Mở bài:

 • Giới thiệu hiện tượng Trạng Hiền
 • Đó là một tấm gương vượt khó học giỏi, đỗ Trạng Nguyên năm 12 tuổi.

II. Thân bài:

 • Nhận xét về nhân vật:
  • Nhà nghèo, phải xin làm chú tiểu trong chùa nhưng rất thông minh và ham học
  • Vượt khó, chủ động, sáng tạo trong học tập, tự tin, dám thi thố với thiên hạ.
  • Có ý thức tự trọng, không đẻ mọi người coi thường thực lực của mình mặc dù mới 12 tuổi.
 • Suy nghĩ về nhân vật:
  • là một tấm gương sáng ngời trong vượt khó để học giỏi, đỗ đạt cao.
  • Là một hiện tượng xuất chúng hiếm có, làm rạng danh cho thiếu nhi Việt Nam.

III. Kết bài:

 • Khẳng địn tấm gương Trạng Hiền trong truyền thống học tập của DT
 • Rút ra bài học sâu sắc cho bản thân: biết vượt khó, có ý chí vươn lên trong học tập, biết chủ động sáng tạo và tự tin trong việc học của mình.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021