Soạn giản lược bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

Các sự việc hiện tượng đời sống trong xã hội:

  • Giúp đỡ bạn vượt khó vươn lên trong học tập
  • Bảo vệ môi trường học đường
  • Đâu trang với bệnh thành tích trong giáo dục
  • Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội....

=> Các sự việc, hiện tượng cần được viết bài để biểu dương, lên án, vận động và khích lệ mọi người....

Câu 2:

  • Hiện tượng này có thể trở thành đối tượng để viết một bài văn nghị luận xã hội.
  • Vì: Vấn đề hút thuốc lá và những triệu chứng khi hút thuốc ở thanh niên Việt Nam là một vấn đề, một hiện tượng xã hội, đáng để viết thành bài văn nghị luận.

Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
  • 1 lượt xem