Soạn giản lược bài tiếng nói của văn nghệ

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài tiếng nói của văn nghệ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Nội dung bài soạn

Câu 1: Tóm tắt hệ thống luận điểm và nhận xét về bố cục văn bản

Văn bản có hai luận điểm chính:

 • Nội dung tiếng nói của văn nghệ.
 • Sức mạnh lớn lao của văn nghệ trong đời sống con người

Các luận điểm đó được sắp xếp theo bố cục sau:

 • Phần 1: “Tác phẩm nghệ thuật…một cách sống của tâm hồn”: Nội dung tiếng nói của văn nghệ.
 • Phần 2: (Phần còn lại): Sức mạnh lớn lao của văn nghệ trong đời sống con người

=> Các đoạn văn được liên kết với nhau không hề rời rạc mà gắn kết bổ sung với nhau.

Câu 2: Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ:

 • Phản ánh thực tại của cuộc sống, thực tại xã hội thông qua những vật liệu mượn ở thực tại.
 • Thể hiện tư tưởng, tình cảm của người nghệ sĩ "gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ".

Câu 3: Con người cần tiếng nói của văn nghệ vì:

 • Văn nghệ giúp chúng ta sống đầy đủ, phong phú hơn
 • Là sợi dây buộc chặt con người với cuộc sống bên ngoài.
 • Góp phần làm tươi mát sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giúp con người tươi vui hơn.

Câu 4: Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng khả năng:

 • Tác phẩm văn nghệ chứa đựng tình yêu ghét, niềm vui buồn của con người trong cuộc sống.
 • Tư tưởng thấm vào những cảm xúc, nỗi niềm.
 • Lay động cảm xúc, đu vào nhận thức, tâm hồn chúng ta qua con đường tình cảm.

Câu 5: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi qua bài tiểu luận này:

 • Bố cục: chặt chẽ, hợp lí, cách dẫn dắt tự nhiên
 • Cách viết: giàu hình ảnh, nhiều dẫn chứng về thơ văn, đời sống thực tế.

=> Chính những điều này đã làm tăng tính thuyết phục và hấp dẫn cho tác phẩm.

Phần luyện tập

Câu 1:

 • Tác phẩm mà em thích là: Chuyện người con gái Nam Xương
 • Ý nghĩa tác phẩm đó tác động đến tôi là: Sự đồng cảm với người phụ nữ trong xã hội xưa. Đồng thời, cũng đề cao ước mơ ngàn đời của nhân dân là người tốt bao giờ cũng được đền trả xứng đáng, dù chỉ là ở một thế giới huyền bí.

Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Tiếng nói của văn nghệ
 • 3 lượt xem