Soạn giản lược bài hợp đồng

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 hợp đồng giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

b) Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

c) Xã em và Công ty Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

e)Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà.

Câu 2:

Phần mở đầu:

 • Tiêu ngữ
 • Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)
 • Thời gian, địa điểm

Mục lớn trong phần nội dung

 • Thông tin về người cho thuê nhà
 • Thông tin về người cần thuê nhà
 • Các điều khoản về thuê nhà: Tiền, thời gian...

Phần kết thúc:

Chữ kí, họ tên của người đại diện bên A – Chữ kí, họ tên người đại diện bên B.

Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

 • Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.
 • Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.
 • Thông tin về ngôi nhà cho thuê

Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Hợp đồng

 • 1 lượt xem