Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống được hiểu là

 • A. Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ
 • B. Là bàn về một vấn đề về tư tưởng đạo lý trong đời sống xã hội
 • C. Là phê phán một hiện tượng trong xã hội
 • D. Là bàn luận tính đúng sai về một quan điểm được nêu trong xã hội

Câu 2: Trong các đề văn sau, đề nào không thuộc bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống?

 • A. Cá chết và vấn đề ô nhiễm môi trường biển.
 • B. Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường.
 • C. Vấn nạn phá hoại môi trường.
 • D. Vấn đề thực phẩm bẩn.

Câu 3: Yêu cầu về mặt nội dung khi viết văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A. Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề
 • B. Phân tích được mặt đúng, sai, mặt lợi, hại của nó
 • C. Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Trong các đề văn sau, đề nào thuộc bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống?

 • A. Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao.
 • B. Không phải là thất bại, đó chỉ là sự thành công đang bị trì hoãn.
 • C. Hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.
 • D. Chữ danh trong cuộc sống.

Câu 5: Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc về đề nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A. Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh vượt khó
 • B. Suy nghĩ của em về con người không chịu thua số phận
 • C. Suy nghĩ của em về tác phẩm Làng của Kim Lân
 • D. Suy nghĩ của em về những con người sống vì cộng đồng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021