Soạn giản lược bài ôn tập về thơ

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 ôn tập về thơ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Phân tích một khổ thơ mà em thích trong các bài thơ e đã học. (Chọn khổ thơ trong bài sang thu của Hữu Thỉnh)

=> Tham khảo: Tại đây


Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Ôn tập về thơ
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021