Soạn giản lược bài khởi ngữ

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài khởi ngữ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Các khởi ngữ trong các đoạn trích là:

CâuKhởi ngữ
aĐiều này
bĐối với chúng mình
cMột mình
dLàm khí tượng
eĐối với cháu

Câu 2: Chuyển phần in đậm thành khởi ngữ như sau:

a. Làm bài thì anh ấy / cẩn thận lắm

KN C V

b. Hiểu thì tôi / hiểu rồi nhưng giải thì tôi / chưa giải được

KN C1 V1 KN C2 V2


Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Khởi ngữ
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021