Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Khởi ngữ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Khởi ngữ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: “ Khởi ngữ” được hiểu là

 • Là thành phần đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
 • Là thành phần đứng trước vị ngữ để nêu lên đề tại được nói đến trong câu.
 • Là thành phần phụ của câu nêu lên hoàn cảnh và tình hình của sự việc được nói đến trong câu.
 • Là thành phần phụ của câu bộc lộ cảm xúc của người nói.

Câu 2: Câu nào dưới đây không chứa khởi ngữ?

 • A. Đối với tôi, anh ấy là một người bạn thân thiết.
 • B. Làm khí tượng,ở được cao thế mới là lí tưởng.
 • C. Anh ấy làm bài cẩn thận lắm đấy.
 • D. Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp.

Câu 3: Câu nào dưới đây không có khởi ngữ?

 • A. Tôi thì tôi xin chịu
 • B. Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi
 • C. Nam Bắc hai miền ta có nhau
 • D. Cá này rán thì ngon

Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cáI trước câu có thành phần khởi ngữ:

 • A. TôI đọc quyển sách này rồi.
 • B. Quyển sách này tôI đọc rồi.
 • C. Nhà tôi có 2 con mèo.
 • D. Mèo nhà tôi có2 con.

Câu 5: Câu nào sau đây có khởi ngữ?

 • A. Về trí thông minh thì nó là nhất
 • B. Nó thông minh nhưng hơi cẩu thả
 • C. Nó là đứa thông minh
 • D. Người thông minh nhất là lớp nó.

Câu 6: Ý nào sau đây nêu nhận xét không đúng về khởi ngữ?

 • A. Khởi ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
 • B. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu được trong câu.
 • C. Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ.
 • D. Có thể thêm một số quan hệ từ trước khởi ngữ.

Câu 7: Dòng nào nói đúng nhất nội dung cơ bản của phép lập luận phân tích?

 • A. Dùng lí lẽ để làm sáng tỏ vấn đề nhằm thuyết phục người đọc
 • B. Giới thiệu đặc điểm, nội dung và hình thức của sự vật hiện tượng
 • C. Trình bày từng bộ phận, phương diện của một vấn đề nhằm chỉ ra nội dung bên trong của sự vật, hiện tượng
 • D. Dùng dẫn chứng để khẳng định vấn đề là đúng đắn

Câu 8: Từ nào có thể điền vào chỗ trống trong câu sau?

… là rút ra cái chung từ những điều đã phân tích

 • A. Giả thiết
 • B. So sánh
 • C. Đối chiếu
 • D. Tổng hợp

Câu 9: Câu nào dưới đây sử dụng khởi ngữ?

 • A. Tôi không bằng lòng với cách làm đó.
 • B. Ông không thích làm như thế một tí nào.
 • C. Mà ông, thì ông không thích như thế một tí nào.
 • D. Đọc sách là con đường ngắn nhất để tiếp cận tri thức.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Khởi ngữ


 • 161 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021