Soạn giản lược bài biên bản

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 biên bản giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Những tình huống cần viết văn bản là: a, c, d

Câu 2:

Phần mở đầu:

1.Quốc hiệu tiêu ngữ

2. Tên văn bản

3. Thời gian địa điểm

4. Lí do cuộc họp và thành phần tham dự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9A2

Khai mạc lúc: 10h- 11h, ngày 6/4/2018, tại lớp 9A2

Lí do: giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Đội viên chi đội lớp 9A2

Bí thư:

Lớp trưởng:

Liên đội trưởng:

Thư kí:

Phần nội dung: diễn biến,kết quả của sự việc

1.Đánh giá của liên chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu trong thời gian qua của chi đội và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

2. Nêu ý nghĩa của sự việc và các thành viên ưu tú

3. Các đội viên giới thiệu, phân tích và thảo luận

4.Biểu quyết danh sách giới thiệu

5. Tuyên bố kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc

Phần kết thúc:

Họ tên, chữ kí

Chủ tọa Thư kí


Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Biên bản
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021