Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về thành phần gọi-đáp

 • A. Thành phần gọi đáp được dùng để tạo lập
 • B. Dùng để duy trì quan hệ giao tiếp
 • C. Dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.
 • D. Là thành phần biệt lập

Câu 2: Thành phần phụ chú là gì?

 • A. Được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.
 • B. Thành phần phụ được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang, sau dấu hai chấm
 • C. Thành phần phụ chú được đặt giữa dấu hai chấm
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Thành phần phụ chú trong đoạn văn sau có tác dụng gì?

Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấy đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ – những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.

 • A. nói đến những đối tượng được nhắc đến ở câu văn trước đó
 • B. nhấn mạnh trách nhiệm của lớp trẻ
 • C. nhấn mạnh ý vai trò của lớp trẻ đối với tương lai của đất nước.
 • D. Tất cả đều sai

Câu 4: Câu nào sau đây không có thành phần gọi - đáp?

 • A. Ngày mai tôi phải đi xa rồi
 • B. Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi!
 • C. Thưa cô, em xin phép ra ngoài ạ!
 • D. Ngày mai anh phải đi rồi ư?

Câu 5: Trong câu “ Người đồng mình thương lắm con ơi” có sử dụng?

 • A. Thành phần gọi - đáp
 • B. Thành phần cảm thán
 • C. Thành phần tình thái.
 • D. Thành phần phụ chú.

Câu 6: Trong câu “ Mưa đá! Cha mẹ ơi! Mưa đá!” có sử dụng?

 • A. Thành phần gọi – đáp.
 • B. Thành phần cảm thán.
 • C. Thành phần tình thái.
 • D. Thành phần phụ chú.

Câu 7: Từ “có lẽ” trong câu “những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị về con người là quan trọng nhất” là thành phần gì?

 • A. Thành phần trạng ngữ
 • B. Thành phần bổ ngữ
 • C. Thành phần biệt lập tình thái
 • D. Thành phần biệt lập cảm thán

Câu 8: Trong những câu sau đây không có thành phần gọi- đáp?

 • A. Ngày mai anh phải đi rồi ư?
 • B. Ngủ ngoan a- kay ơi, ngủ ngoan a- kay hỡi!
 • C. Thưa cô, em xin phép đọc bài!
 • D. Ngày mai là thứ năm rồi!

Câu 9: Thành phần phụ chú trong đoạn thơ sau có ý nghĩa gì?

Cô gái nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

 • A. Miêu tả về cô gái
 • B. Kể về cuộc gặp bất ngờ của tác giả và cô gái
 • C. Bộc lộ rõ thái độ của tác giả đối với sự việc và hình ảnh cô gái
 • D. Thể hiện rõ mối quan hệ giữa tác giả và cô gái

Câu 10: Thành phần phụ chú và những từ ngữ trong câu sau liên quan với nhau theo kiểu quan hệ nào?
"Bác tôi, người bên trái tấm hình, là một nhạc sĩ sáng tác nhạc tiền chiến."

 • A. Quan hệ bổ sung
 • B. Quan hệ điều kiện
 • C. Quan hệ nguyên nhân
 • D. Quan hệ mục đích
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)


 • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021