Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các từ như xà phòng, ô tô, ôxi, rađiô, cà phê, canô... là từ mượn có nguồn gốc từ đâu

 • A. Tiếng Hán
 • B. Ấn Độ
 • C. Châu Âu
 • D. châu Á

Câu 2: Ý nào sau đây không phải cách để phát triển từ vựng

 • A. Phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng
 • B. Mượn từ của tiếng nước ngoài
 • C. Tạo ra từ ngữ mới
 • D. Pha trộn từ giữa các quốc gia

Câu 3: Câu thơ "Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng", từ "mặt trời" được sử dụng với nghĩa nào?

 • A. Nghĩa gốc, chỉ mặt trời của thiên nhiên
 • B. Nghĩa chuyển, chỉ đứa con là nguồn sống, niềm tin và hi vọng của người mẹ
 • C. Nghĩa gốc, chỉ đứa con là nguồn sống, niềm tin và hi vọng của người mẹ
 • D. Là từ mượn tiếng Hán

Câu 4: Câu thơ “Buồn trông nội cỏ rầu rầu/ Chân mây mặt đất một màu xanh xanh” từ nào được sử dụng với nghĩa chuyển?

 • A. Buồn trông
 • B. Chân mây
 • C. Nội cỏ
 • D. Rầu rầu

Câu 5: Từ “giai nhân” là từ mượn tiếng nước nào?

 • A. Hán
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. Ấn Độ

Câu 6: Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt?

 • A. Tạo từ ngữ mới
 • B. Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài
 • C. Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ
 • D. Cả A và B đều đúng

Câu 7: Thế nào là cách tạo từ mới?

 • A. Chủ yếu là dùng các tiếng có sẵn ghép lại với nhau
 • B. Đưa vào từ ngữ có sẵn nhiều lớp nghĩa hoàn toàn mới
 • C. Chuyển lớp nghĩa ban đầu của từ này sang một lớp nghĩa mới
 • D. Kết hợp cả B và C

Câu 8: Trong tiếng Việt, chúng ta sử dụng mượn ngôn ngữ của nước nào nhiều nhất?

 • A. Tiếng Hán
 • B. Tiếng Anh
 • C. Tiếng Đức
 • D. Tiếng Pháp

Câu 9: Trong câu thơ “Ngày xuân em hãy còn dài/ Xót tình máu mủ thay lời nước non” từ xuân được sử dụng với nghĩa nào?

 • A. Nghĩa gốc chỉ mùa xuân
 • B. Nghĩa chuyển chỉ tuổi trẻ
 • C. Nghĩa Hán Việt vì đây là từ mượn
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021