Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của bài văn nghị luận tác phẩm truyện hoặc đoạn trích:

 • A. là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiên, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể
 • Những nhận xét, đánh gái phải xuất phát từ nội dung và tính cách, số phận nhân vật, và nghệ thuật trong tác phẩm
 • Các nhận xét đánh giá của truyện xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của người viết
 • Bài nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích) cần có bố cục mạch lạc, có lời văn chính xác, gợi cảm

Câu 2: Cho đoạn văn sau

Từ việc miêu tả hoạt động của các nhân vật, Nam Cao đã gián tiếp đưa ra một tình thế lựa chọn đối với lão Hạc mà các dấu hiệu của nó đã được chuẩn bị ngay từ đầu. Đó là việc giải quyết cái sống và cái chết: sống liệu có giữ được mảnh vườn cho con mà vẫn có cái để mà ăn hay không (bán mất mảnh vườn sẽ là một trọng tội không thể tha thứ được của lão đối với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa); hay là chết thì sẽ giữ được mảnh vườn, lương tâm yên ổn? Nhưng nếu chết thì phải chết như thế nào, chuẩn bị cho nó ra sao?… Cuối cùng, lão Hạc lựa chọn cái chết. Đầu tiên lão để cho cậu vàng chết trước. Sau đó mới đến mình. Lão âm thầm chuẩn bị, dọn dẹp chu tất một con đường sạch sẽ để bước đến nhà mồ (nhờ ông giáo giữ vườn để khỏi ai tranh chiếm, nhòm ngó, gửi cầm 30 đồng bạc để cậy bà con lo liệu ma chay nếu mình có mệnh hệ gì). Lão đã chọn cái chết trong còn hơn phải sống khổ, sống nhục. Lão đã chết một cách cao ngạo và thảm khốc. Chỉ có bằng cách này lão mới khỏi phạm vào mảnh đất thiêng dành cho con mình, mới có thể chấm dứt kiếp sống lay lắt, héo úa....

Đoạn văn trên phù hợp với nội dung của đề văn nghị luận nào?

 • A. Phân tích tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao
 • B. Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật lão Hạc
 • C. Phân tích hoàn cảnh xã hội mà nhân vật được đặt vào
 • D. Phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của Nam Cao

Câu 3: Cách trình bày của đoạn trên theo trình tự nào?

 • A. Từ khái quát đến cụ thể
 • B. Từ riêng đến chung
 • C. Từ quá khứ đến hiện tại
 • D. Nêu trực tiếp vấn đề

Câu 4: Đoạn văn trên lập luận theo phương thức nào

 • A. Quy nạp
 • B. Diễn dịch
 • C. Song hành
 • D. Tổng phân hợp
Xem đáp án

=> Kiến thức Nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)


 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021