Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tác giả của văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten là

 • A. Hi-pô-lít Ten
 • B. Von-te
 • C. Ru-xô
 • D. La Phông-ten

Câu 2: Văn bản trên thuộc nền văn học của quốc gia nào?

 • A. Đức
 • B. Ý
 • C. Pháp
 • D. Tây Ban Nha

Câu 3: Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?

 • A. Tác phẩm văn chương
 • B. Văn bản nhật dụng
 • C. Văn bản nghị luận xã hội
 • D. Văn bản nghị luận văn học

Câu 4: Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?

 • A. Những nét độc đáo của hình tượng con chó sói và con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten
 • B. So sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten với con cừu và con sói trong những trang viết của Buy – phông
 • C. Mô tả cách nhìn nhận và phản ánh cuộc sống khác nhau giữa nhà thơ và nhà khoa học
 • D. Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- Phông ten

Câu 5: Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách nào sau đây?

 • A. Thân thương
 • B. Bắt chước
 • C. Ngu ngốc
 • D. Sợ sệt

Câu 6: Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?

 • A. La Phông-ten không chỉ dựa vào đặc tính chủng loại mà còn dùng tưởng tượng phóng khoáng và lòng thương cảm để miêu tả chó sói và cừu.
 • B. Hình ảnh chó sói và cừu trong thơ La Phông-ten còn mang trong đó bóng dáng cuộc sống con người.
 • C. Hình tượng chó sói của La Phông-ten chỉ là một kẻ đáng cười chứ không phải là một kẻ đáng ghét như trong những trang viết của Buy-phông.
 • D. Cả chó sói và cừu đều được La Phông-ten miêu tả như một số phận cụ thể trong một cảnh ngộ cụ thể với một tính cách cụ thể.

Câu 7: Tính cách của loài nào trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông?

 • A. Hư hỏng
 • B. Khốn khổ
 • C. Độc ác
 • D. Khát máu

Câu 8: Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống nhau?

 • A. Cả hai ông đều viết về loài cừu và chó sói nói chung chứ không phải một con cừu, con chó sói cụ thể
 • B. Cả hai ông đều viết về cừu và chó sói như những số phận và tính cách cụ thể
 • C. Cả hai ông đều sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về chúng
 • D. Cả hai ông đều dựa vào đặc tính của cừu và chó sói để nói về chúng

Câu 9: Bài thơ có thể chia thành mấy phần?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng?

 • A. Chó sói và cừu được Buy phông miêu tả một cách khách quan khoa học theo đặc tính của loài nói chung
 • B. Cừu và chó sói trong trang viết của Buy phông có những đặc tính đơn giản của loài: hoặc là sợ sệt, ngu ngốc, hoặc là độc ác
 • C. Chó sói và cừu được Buy phông miêu tả như một số phận, một tính cách sinh động, phong phú
 • D. Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc luận bàn về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La phông ten

Câu 11: Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?

 • A. Cả chó sói và cừu đều được La phông ten miêu tả như một số phận cụ thể
 • B. Hình ảnh chó sói và cừu trong thơ La Phông ten còn mang trong đó bóng dáng cuộc sống con người
 • C. La Phông ten không chỉ dựa vào đặc tính chủng loại mà còn dùng trí tưởng tượng phóng khoáng và lòng thương cảm để miêu tả chó sói và cừu
 • D. Hình tượng chó sói của La Phông ten chỉ là một kẻ đáng cười chứ không phải là một kẻ đáng ghét như trong những trang viết của Buy- phông

Câu 12: Sức thuyết phục của văn bản được thể hiện qua cách viết nào?

 • A. So sánh
 • B. Phân tích tỉ mỉ, chi tiết
 • C. Liệt kê qua nhiều dẫn chứng
 • D. Phản đề

Câu 13: Buy phông là ai?

 • A. Là một nhân vật văn học
 • B. Nhà thơ
 • C. Nhà nghiên cứu văn học
 • D. Nhà triết học

Câu 14: Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?

 • A. Hoán dụ
 • B. Điệp ngữ
 • C. Nhân hóa
 • D. So sánh

Câu 15: Mục đích chính của văn bản trên là?

 • A. Bàn về đặc điểm tính cách của loài cừu
 • B. Bàn về đặc điểm tính cách của loài chó sói
 • C. Bàn về sự khác biệt giữa cái nhìn của nhà văn và nhà khoa học
 • D. Bàn về đặc trưng của văn chương nghệ thuật
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021