Listen and read Unit 3: A trip to the countryside

 • 1 Đánh giá

Phần Listen and read - Unit 3: A trip to the countryside sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu về chuyến đi về làng quê của Ba và gia đình. Bài đọc sẽ cung cấp thêm các từ vựng mới. Bạn học chú ý nghe băng để luyện cách phát âm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. LISTEN AND READ

LISTEN AND READ – UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village.

Liz met Ba’s family at his house early in the morning; and after two hours raveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.

After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba’s uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

“I wish I could visit your village again some day,” Liz told Ba.

"You’ll always be welcome here, Liz,” Ba replied.

Dịch bài:

Vào ngày chủ nhật, Ba mời Liz cùng với gia đình anh đi chơi một ngày về quê anh cách Hà Nội khoảng 60 kilômet về phía bắc. Ngôi làng nằm gần chân một ngọn núi và cạnh một dòng sông. Nhiều người thường đến đó vào những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả.

Chuyến đi đến ngôi làng rất thú vị. Mọi người có dịp đi giữa những cánh đồng lúa xanh và băng qua một cánh rừng tre nhỏ trước khi đến một cây đa to già nằm ngay lối vào làng.

Liz gặp gia đinh Ba tại nhà anh vào sáng sớm, và sau hai giờ đi xe buýt, họ đến cây đa to già đó. Mọi người cảm thấy mệt mỏi và đói bụng, do đó họ ngồi xuống dưới gốc cây và dùng một ít thức ăn.

Sau bữa trưa, họ bắt đầu đi vào làng khoảng ba mươi phút để thăm cậu của Ba. Sau đó họ đi lên núi để thăm đền thờ một anh hùng dân tộc Việt Nam và tận hưởng không khí trong lành ở đó. Vào buổi chiều, họ chèo thuyền trên sông và tổ chức một bữa ăn ngoài trời trên bờ sông trước khi trở về nhà vào lúc xế chiều. Đó quả là một ngày thú vị. Liz chụp rất nhiều hình để khoe với ba mẹ cô về chuyến đi.

Liz nói với Ba. "Ước gì tôi lại có thể đến thăm làng của bạn vào một ngày nào đó."

"Bạn sẽ luôn được chào đón ở nơi này, Liz à," Ba đáp.

a) True or false? Check (x) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai? Tích dấu (x) vào hộp. Sau đó sửa các câu sai cho đúng.)

Giải:

T

F

1. Ba and his family had a two-day trip to their home village. (Ba và gia đình của anh ấy có chuyến đi hai ngày về thăm quê hương)

x

2. Many people like going there for their weekends. (Nhiều người thích đến đó vào ngày nghỉ)

x

3. There is a small bamboo forest at the entrance to the village. (Có một rừng tre ở cổng làng)

x

4. Liz had a snack at the house of Ba’s uncle. (Liz ăn một gói bim ở nhà bác của Ba)

x

5. There is a shrine on the mountain near Ba’s village. (Có một lăng mộ trên núi gần làng vủa Ba)

x

6. Everyone had a picnic on the mountain. (Mọi người đã đi dã ngoại trên núi)

x

7. Everyone left the village late in the evening. (Mọi người rời làng vào buổi tối)

x

8. Liz had a videotape to show the trip to her parents. (Liz làm một video để cho bố mẹ cô ấy xem chuyến đi)

x

9. Liz wants to go there again. (Liz muốn đến đó lần nữa)

x

Sửa câu sai:

 • 1. Ba and his family had a day trip to their home village.
  => Ba and his family had a day trip to their home village. (Ba và gia đình của anh ấy có chuyến đi một ngày về thăm quê hương)
 • 3. There is a small bamboo forest at the entrance to the village.
  => There is a big old bannay tree at the entrance to the village. (Có một cây đa lớn ở cổng làng)
 • 4. Liz had a snack at the house of Ba’s uncle.
  => Liz had a snack under the tree. (Liz ăn một gói bim ở dưới gốc đa)
 • 6. Everyone had a picnic on the mountain.
  => Everyone had a pinic on the river bank. (Mọi người đã đi dã ngoại bên bờ sông)
 • 8. Liz had a videotape to show the trip to her parents.
  => Liz took a lot of photos to show the trip to her parents. (Liz chụp nhiều ảnh để cho bố mẹ cô ấy xem chuyến đi)

b) Answer (Trả lời câu hỏi)

Giải:

 1. Where is Ba’s village? (Làng của Ba ở đâu)
  => Ba's village is about 60 kilometres to the north of Ha Noi. (Làng của Ba cách 60km về phía bắc Hà Nội)
 2. How did Ba and his family get to the village? (Ba và gia đình anh ấy đến ngôi làng như thế nào)
  => They got to the village by bus. (Họ đến bằng xe buýt)
 3. Where is the banyan tree? (Cây đa ở đâu)
  => The banyan tree is at the entrance to the village. (cây đa ở cổng làng)
 4. What did they see on the mountain? (Họ thấy gì trên núi)
  => They saw a shrine of a young Vietnamese hero. (Họ nhìn thấy một lăng mộ của một anh hùng Việt Nam trẻ tuổi)
 5. Where did they have their picnic? (Họ đi dã ngoại ở đâu)
  => They had a picnic on the river bank. (Họ đi dã ngoại bên bờ sông)
 6. What did Liz do to show the trip to her parents? (Liz làm gì để chỉ cho bố mẹ cô ấy chuyến đi)
  => Liz took a lot of photographs to show the trip to her parents. (Liz chụp nhiều ảnh để cho bố mẹ cô ấy xem chuyến đi)
 7. What does Liz wish? (Liz ước gì)
  => Liz wishes she could visit Ba’s village again some day. (Cô ấu ước cô ấy có thể đến làng của Ba lần nữa)

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021