Nhớ lại một vài tác phẩm mà em biết, liệt kê vào vở theo gợi ý trong bảng rồi thảo luận với bạn những câu hỏi bên dưới:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động.

Nhớ lại một vài tác phẩm mà em biết, liệt kê vào vở theo gợi ý trong bảng rồi thảo luận với bạn những câu hỏi bên dưới:

Tên tác phẩm

Nhân vệt hiền lành gặp may mắn, hạnh phúc

Nhân vật độc ác bị trừng trị thích đáng

  • Những nhân vật được liệt kê thuộc motip nhân vật nào?
  • Hệ thống nhân vật này thể hiện quan niệm và ước mơ gì của nhân dân?

Bài làm:

Tên tác phẩm

Nhân vệt hiền lành gặp may mắn, hạnh phúc

Nhân vật độc ác bị trừng trị thích đáng

Tấm Cám

Tấm

Mẹ con Cám

Sọ Dừa

Mẹ Sọ Dừa, Sọ Dừa, cô con gái út (vợ Sọ Dừa)

Hai cô chị vợ Sọ Dừa

  • Nhân vật được liệt kê trên thuộc mô tip nhân vật truyện cổ tích
  • Hệ thống nhân vật này thể hiện quan niệm và ước mơ về cái cuộc chiến giữa cái thiện với cái ác, người hiền gặp lành, của nhân dân ta.
  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1