Soạn bài cố hương: Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Kể tên một số tác phẩm viết về quê hương đã học. Em có suy nghĩ gì về tình cảm quê hương trong trái tim mỗi người? Hãy chia sẻ điều đó.

Bài làm:

Một số tác phẩm về quê hương đã học: Làng - Kim Lân, Quê hương - Tế Hanh, Đất nước - Nguyễn Đình Thi, Việt Bắc - Tố Hữu

=> Suy nghĩ: tình yêu đối với quê hương là một thứ tình cảm tự nhiên, đẹp đẽ và thiêng liêng trong trái tim của mỗi con người.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021