Soạn bài chiếc lược ngà: Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra trên lớp về thơ và truyện hiện đại. Gợi ý một số nội dung kiểm tra như sau:

1. Phân tích nét nổi bật trong tính cách nhân vật ông Hai (truyện ngắn Làng của Kim Lân). Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật này

...................................................................

Bài làm:

1. Các em thao khảo đề kiểm tra 1 Tại Đây

2. Các em thao khảo đề kiểm tra 2 Tại đây

3. Các em thao khảo đề kiểm tra 3 Tại đây

4. Các em thao khảo đề kiểm tra 4 Tại đây

5. Các em thao khảo đề kiểm tra 5 Tại đây

6. Các em thao khảo đề kiểm tra 6 Tại đây

7. Các em thao khảo đề kiểm tra 7 Tại đây

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021