Soạn bài chuyện người con gái Nam Xương : Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Nêu những nhận xét của em về Vũ Nương qua lời thoại của nhân vật

Bài làm:

Những lời thoại trên thể hiện nàng là con người rất coi trọng danh dự của bản thân. Khi bị dồn đến đường cùng, phải mang tiếng xấu, chịu nỗi nhục nhuốc nhơ, nàng chỉ còn cách tìm đến cái chết. Những lời than ấy như một lời nguyền, cầu xin thần sông chứng giám nỗi oan khuất và tiết hạnh trong sạch của nàng.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021