Soạn bài lặng lẽ Sa Pa: Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

HS nghe một số ca khúc và trình bày suy nghĩ của bản thân về trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước.

……………………………………………………………………

Bài làm:

Đọc những lời ca trên ta nhận ra rằng bổn phận thanh niên, của thế hệ trẻ là phải sống có lý tưởng, có ý chí vươn lên, có hoài bão lớn lao, cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc và nhân dân. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thế hệ trẻ cần sống có lý tưởng, có ý chí vươn lên, có hoài bão lớn lao, cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc và nhân dân hơn

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021