Soạn bài làng: Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Trao đổi với bạn bè trong lớp về việc

........................................

2. Viết một đoạn văn kể chuyện theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng cả hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm

Bài làm:

2. Tham khảo: Tại đây

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021