Soạn văn 9 VNEN bài 13: Làng ngắn nhất

  • 1 Đánh giá

Giải bài 13: Làng - Sách VNEN ngữ văn lớp 9 trang 102 siêu ngắn. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2. Tìm hiểu văn bản

a) Kim Lân đã đặt nhân vật vào một tình huống truyện như thế nào? Việc tạo tình huống truyện nhằm mục đích gì?

.................................................................

3. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

...............................................................

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu truyện ngắn "Làng"

Chọn phân tích một đoạn miêu tả tâm lí nhân vật ông Hai trong truyện. Trong đoạn văn ấy, tác giả đã sử dụng những biện pháp nào để miêu tả tâm lí nhân vật?

2. Chương trình địa phương

Tìm hiểu về phương ngữ

a) Chỉ ra những từ ngữ địa phương có trong đoạn trích. Những từ ngữ đó thuộc phương ngữ nào?

..................................................................................

3. Luyện tập về đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích dưới đây:

...............................................

4. Luyện nói Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với người thân của mình.

Kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một ngươi bạn rất tốt.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Trao đổi với bạn bè trong lớp về việc

........................................

2. Viết một đoạn văn kể chuyện theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng cả hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm và giới thiệu với các bạn trong lớp 1-2 truyện ngắn hoặc bài thơ viết về tình cảm quê hương, đất nước.

...............................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021