Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em: Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trẻ em có những quyền gì? Bản thân em và các bạn đã và đang được hưởng những quyền đó như thế nào?

Bài làm:

VD: Một số quyền trẻ em như sau:

  • Điều 12. Quyền sống
  • Điều 13. Quyền được khai sinh và có quốc tịch
  • Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe
  • Điều 15. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
  • Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu
  • Điều 17. Quyền vui chơi, giải trí
  • ...
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021