Soạn bài làng: Mục E hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm và giới thiệu với các bạn trong lớp 1-2 truyện ngắn hoặc bài thơ viết về tình cảm quê hương, đất nước.

...............................................

Bài làm:

Những bài thơ viết về tình cảm quê hương, đất nước:

  • Việt Nam quê hương ta - Nguyễn Đình Thi
  • Quê hương - Đỗ Trung Quân
  • Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
  • Quê hương - Tế Hanh
  • Dáng đứng Việt Nam - Lê Anh Xuân
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021