Soạn bài cảnh ngày xuân – Kiều ở lầu Ngưng Bích: Mục E hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm một số đoạn thơ (ngoài những đoạn trong sách Hướng dẫn học Ngữ Văn 8 tập 1) tả cảnh mùa xuân, tả cảnh ngụ tình trong Truyện Kiều .Trao đổi với bạn bè về giá trị đặc sắc của một trong những đoạn thơ đó.

Bài làm:

VD:

" Gió chiều như gợi cơn sầu

Vi lô hiu hắt như màu khơi trêu”

Diễn tả tâm trạng Kiều khi theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri , lòng buồn hiu hắt như hàng lau bên vệ đường.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021