Soạn bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình: Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Xung đột và chiến tranh vẫn hằng ngày diễn ra ở nhiều nơi, nhiều khu vực trên thế giới. Em biết gì về điều này? Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp và nói lên mong ước của mình.

Bài làm:

Ngày nay, chúng ta đang được sống trong một đất nước hòa bình nhưng trên thế giới, xung đột và chiến tranh vẫn hằng ngày diễn ra ở nhiều nơi, nhiều khu vực: từ Syria, Iraq, đến Yemen và Lybia được coi là những “chảo dầu” của bạo lực

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021