Soạn bài bài thơ về tiểu đội xe không kính: Mục E hoạt động mở rộng tìm tòi

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động mở rộng tìm tòi.

Đoạn trích sau đem lại cho em bài học gì về lựa chọn từ ngữ để gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay?

Bài làm:

Bài học:

  • Mỗi cá nhân nói và viết cần có ý thức tôn trọng và yêu quý Tiếng Việt.
  • Có thói quen cẩn trọng,cân nhắc, lựa lời khi sử dụng Tiếng Việt để giao tiếp sao cho lời nói phù hợp với nhân tố giao tiếp để đạt hiệu quả cao nhất.
  • Rèn luyện năng lực nói và viết theo đúng chuẩn mực.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021