Soạn văn 9 VNEN bài 9: Đồng chí ngắn nhất

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Đồng chí - Sách VNEN ngữ văn lớp 9 trang 72 siêu ngắn. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Tại sao người Việt thường gọi những người trong cùng đất nước là “đồng bào”? Cách gọi ấy có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2. Tìm hiểu văn bản

a) Bài thơ mang hình thức lời tâm tình, kể về tình đồng chí của hai người lính (anh với tôi).Em hãy cho biết, hai người lính xuất thân từ những miền quê như thế nào?Điều gì khiến họ vốn là những người xa lạ mà "không hẹn quen nhau?

....................................................................

3. Tìm hiểu văn học địa phương

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu văn bản "Đồng chí"

a) Bài thơ Đồng chí sử dụng cấu trúc sóng đôi giữa “anh” và “tôi”. Chỉ ra những biểu hiện và tác dụng của sự sóng đôi ấy.

..............................................................................

2. Tổng kết về từ vựng

a) Từ đơn và từ phức

(1) Nhắc lại khái niệm từ đơn, từ phức (nêu ví dụ minh họa). Chỉ ra sự khác nhau giữa từ ghép và từ láy.

.....................................................

b) Thành ngữ

(1) Thành ngữ là gì? Trong những tổ hợp từ sau đây, tổ hợp nào là thành ngữ, tổ hợp nào là tục ngữ? Giải thích nghĩa của mỗi thành ngữ, tục ngữ đó.

......................................................................

c. Nghĩa của từ

(1) Nghĩa của từ là gì?

............................................................................

=> Xem hướng dẫn giải

D.Hoạt động vận dụng

1. Vận dụng những hiểu biết về trường từ vựng, hãy nêu và phân tích giá trị biểu đạt của các từ ngữ thuộc trường từ vựng chỉ quê hương, trang phục và cảm giác trong đoạn thơ sau:

.............................................................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 188 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021