Soạn bài chiếc lược ngà: Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy đọc một bài thơ/ đoạn thơ hoặc một câu chuyện kể về tình cha con

Bài làm:

Một số bài thơ viết về tình cha con:

Chân phải bước tới cha

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười.

Người đồng mình yêu lắm con ơi

Đan lờ cài nan hoa

Vách nhà ken câu hát

Rừng cho hoa

Con đường cho những tấm lòng

Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới

Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

(Y Phương-Nói với con)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021