Soạn bài lặng lẽ Sa Pa: Mục E hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm và tóm tắt về một tấm gương tuổi trẻ thành công nhờ theo đuổi đam mê trong công việc.

............................................................

Bài làm:

1. Tài liệu đọc thêm: Tại đây

2. Học sinh tự thực hành.

Chú ý, khi trò chuyện cần chọn từ ngữ xưng hô phù hợp với đối tượng giao tiếp sao cho lịch sự và tôn trọng người khác. Ví dụ khi trò chuyện với cha mẹ cần tuân thủ phương châm “xưng khiêm, hô tôn”.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021