Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em: Mục E hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Xung quanh chúng ta, còn khá nhiều trẻ em đang phải đối mặt với cuộc sống rất khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Ghi chép tóm tắt một số thông tin em đã đọc hoặc đã biết về vấn đề này.

...........................................................................

Bài làm:

1.

  • Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 5 năm từ 2011 đến 2015, cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tính trung bình, cứ 8 giờ trôi qua lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại.
  • Kết quả Điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy, hiện tại Việt Nam có 1,75 triệu lao động trẻ em. Lao động trẻ em tồn tại đặc biệt trong khu vực kinh tế phi chính thức, với khoảng 1,7 triệu trẻ em, trong số đó có đến 34% các em làm việc kéo dài trên 42 giờ/tuần.

2.

  • Từ ngữ xưng hô là những từ và ngữ (định danh) được dùng để tự xưng mình và gọi người khác trong các mối quan hệ giao tiếp.
  • Hệ thống từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt bao gồm: xưng hô bằng từ chuyên dụng, xưng hô bằng chức danh, xưng hô bằng tên riêng, xưng hô bằng chức danh kết hợp với tên/ họ tên.
  • Các nhân tố chi phối đến việc lựa chọn từ ngữ xưng hô trong giao tiếp: nhân vật giao tiếp; quan hệ liên cá nhân
  • Với người có vị thế ngang bằng : thường dùng từ ngữ xưng hô với sắc thái thân mật, lịch sự hay suồng sã.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021