Soạn bài những đứa trẻ: Mục C hoạt động luyện tập

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu đoạn trích Thời thơ ấu

Câu 1: Thời thơ ấu của M. Go-rơ-ki được viết theo thể loại nào?

.........................................................................

Bài làm:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: A

Câu 8: B

Câu 9: D

Câu 10: D

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021