Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga: Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Nhận xét về ngôn ngữ và cách kể chuyện của Nguyễn Đình Chiểu qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

...............................................................................

Bài làm:

1. Ngôn ngữ nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu:

  • Mang đậm màu sắc Nam Bộ
  • Ngôn ngữ đa dạng, phù hợp với diễn biến trình tự tính cách nhân vật để xây dựng lên hình ảnh của Lục Vân Tiên, mang đặc trưng của vùng miền Nam Bộ: lời nói bộc trực, ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng…

2. Đọc thêm bài viết sưu tầm: Tại đây

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021