Soạn bài chuyện người con gái Nam Xương : Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Có ý kiến cho rằng bi kịch của những người phụ nữ như Vũ Nương không chỉ xuất hiện trong thời phong kiến mà vẫn còn trong thời đại ngày nay. Quan điểm của em về vấn đề này như thế nào?

...........................................................................

Bài làm:

1. Em thấy ý kiến trên rất đúng bởi tuy ngày nay định khiến về người phụ nữ không còn gõ bó như ngày xưa nữa nhưng ở đâu đó vẫn còn những người chồng mang tư tưởng cổ hủ luôn đánh đập, chà đạp, ức hiếp, không coi trọng người vợ của mình

2.

  • Dẫn trực tiếp khi ta nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • Dẫn gián tiếp khi ta thuật lại lời nói hay ý nghĩ của hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021