Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em: Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Trình bày suy nghĩ của em về sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em.

............................................................................

Bài làm:

1. Chính quyền địa phương em cùng các tổ chức xã hội luôn hết sức coi trọng việc đảm bảo những quyền được quy định của trẻ em. Sự quan tâm, chăm sóc ấy được thể hiện bằng các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực như: chính sách hỗ trợ kinh tế đối với trẻ em nghèo để các em có thể đến trường, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trường học, thiết bị dạy học... để nâng cao chất lượng giáo dục, kêu gọi các tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp xây đựng trường lớp, giúp đỡ trẻ em khuyết tật

2. Một bệnh nhân bị mắc bệnh HIV nặng đến bệnh viện để khám tổng thể . Sau khi khám xong , anh ta hỏi bác sĩ :

- Bác sĩ ! Bệnh của tôi sao rồi ? Tôi còn sống được bao lâu nữa ?

Bác sĩ tươi cười nhìn anh :

Anh cứ lạc quan, ăn uống đầy đủ , điều dưỡng đều đặn là được.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021