Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em: Mục C hoạt động luyện tập

Nội dung
  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em.

a) Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung chính của văn bản

................................................

2. Luyện tập về các phương châm hội thoại và xưng hô trong hội thoại

a) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

....................................................

3. Luyện tập viết bài văn thuyết minh

a) Tham khảo các đề văn

  • Một loài cây ở sân trường em
  • Một loài vật nuôi ở quê em
  • Một di tích hoặc thắng cảnh ở quê em.

Bài làm:

1.a

b. Nhiệm vụ tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em, cứu vãn sinh mệnh trẻ em, giảm tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là nhiệm vụ quan trọng nhất vì bảo vệ được sức khỏe và sinh mệnh của trẻ em trên toàn thế giới chính là để trẻ em được sống, được lớn lên khỏe mạnh.

2. a.Vi phạm phương châm lịch sự là là vi phạm chính đáng vì khi khách đến nhà thì trước hết cần chào hỏi gai chủ rồi mới nói chuyện khác.

b. Nhầm lẫn trong cách dùng từ ngữ xưng hô chúng ta và chúng tôi/ chúng em. Cô bạn người Anh đã dùng từ xưng hô chúng ta nhầm lẫn – dễ gây hiểu lầm: mai cô và Minh sẽ làm lễ thành hôn do cô gái mới học Tiếng Việt, chưa hiểu rõ và cặn kẽ được cách dùng từ chính xác.

c. Cách xưng hô cùa danh tướng cho thấy thái độ biết ơn, tôn trọng của danh tướng với thầy giáo cũ của mình. Địa vị thay đổi không khiến ông thay đổi cách xưng hô với người thầy cũ.

Cách xưng hô của người thầy thể hiện sự khiêm tốn, lịch sự và thể hiện sự tôn trọng người đối thoại với mình.

d. Nhận xét: Chị Dậu, người dân thấp cổ bé họng lại đang thiếu sưu nên phải hạ minh, nhịn nhục, xưng hô là cháu, nhà cháu - ông. Sang đoạn sau, cách xưng hô thay đổi. Chị Dậu chuyển sang tôi – ông, dấu hiệu của sự phản kháng. Sau đó, không thể chịu được nữa, chị Dậu đã đứng lên, với vị thế của kẻ ngang hàng, trực diện với kẻ thù và chuyển sang bà – mày

3. Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/bai-hoc/bai-van-thuyet-minh-ve-cay-phuong-vi-cay-bang-trong-san-truong-em-bai-mau-1.html)