Soạn bài phong cách Hồ Chí Minh : Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Em hiểu thế nào là “phong cách”? Hãy trình bày ngắn gọn những cảm nhận của em về “phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài làm:

  • Phong cách” bao gồm: dáng bộ, điệu bộ, tác phong và lối sống, cách sinh hoạt, làm việc, ứng xử mà tạo nên cái riêng của một người hay một tầng lớp người nào đó.
  • Cảm nhận riêng của em về “Phong cách Hồ Chí Minh”: Trong cảm nhận của mình, em thấy Bác Hồ là người có phong cách rất giản dị, gần gũi, khiêm tốn và nhân hậu, chân tình. Bác có một phong cách sống đẹp: cần, kiệm, liêm , chính và thân thiện với mọi người, gắn bó với thiên nhiên, với đất nước.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021