Soạn bài truyện Kiều – Chị em Thúy Kiều: Mục E hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm đọc toàn bộ tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du, ghi lại một số câu thơ hay có yếu tố miêu tả

..............................................................................

Bài làm:

1. VD:

Sè sè nấm mộ bên đường
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh...

… Dưới cầu nước chảy trong veo

2. Sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu đôi khi còn xuất hiện trong các trận phun trào núi lửa hay bão bụi (cát).

Bão là một xoáy thuận nhiệt đới được cấu trúc bởi khối khí nóng ẩm với dòng thăng rất mạnh xung quanh mắt bão, tạo hệ thống mây, mưa xoáy vào vùng trung tâm bão.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021