Soạn văn 9 VNEN giản lược

  • 1 Đánh giá

VNEN ngữ văn 9 giản lược. Dưới đây là toàn bộ những bài học trong chương trình học thử nghiệm ngữ văn 9 VNEN giản lược. Gồm cả tập 1 và tập 2 . KhoaHoc sẽ hướng dẫn các em giải các câu hỏi cũng như bài tập trong sách một cách chi tiết, dễ hiểu nhằm giúp các em hiểu bài và học bài tốt hơn.

VNEN NGỮ VĂN 9 TẬP 1 GIẢN LƯỢC

Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh ngắn nhất

Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình ngắn nhất

Bài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em ngắn nhất

Bài 4: Chuyện người con gái Nam Xương ngắn nhất

Bài 5: Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn ngắn nhất

Bài 6: Truyện Kiều – Chị em Thúy Kiều ngắn nhất

Bài 7: Cảnh ngày xuân – Kiều ở lầu Ngưng Bích ngắn nhất

Bài 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ngắn nhất

Bài 9: Đồng chí ngắn nhất

Bài 10: Bài thơ về tiểu đội xe không kính ngắn nhất

Bài 11: Đoàn thuyền đánh cá ngắn nhất

Bài 12: Ánh trăng ngắn nhất

Bài 13: Làng ngắn nhất

Bài 14: Lặng lẽ Sa Pa giản lược nhất

Bài 15: Chiếc lược ngà giản lược nhất

Bài 16: Cố hương giản lược nhất

Bài 17: Những đứa trẻ giản lược nhất

VNEN NGỮ VĂN 9 TẬP 2 GIẢN LƯỢC

Bài 18: Bàn về đọc sách giản lược nhất

Bài 19: Tiếng nói của văn nghệ giản lược nhất

Bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới giản lược nhất

Bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-Ten giản lược nhất

Bài 22:Con cò giản lược nhất

Bài 23: Mùa xuân nho nhỏ - Viếng lăng Bác giản lược nhất

Bài 24: Sang thu – Nói với con giản lược nhất

Bài 25: Mây và sóng giản lược nhất

Bài 26: Chương trình địa phương tổng kết phần văn bản nhật dụng giản lược nhất

Bài 27: Bến quê giản lược nhất

Bài 28: Những ngôi sao xa xôi giản lược nhất

Bài 29: Rô – Bin – Xơn ngoài đảo hoang giản lược nhất

Bài 30: Bố của Xi – mông giản lược nhất

Bài 31: Con chó Bấc giản lược nhất

Bài 32: Bắc Sơn giản lược nhất

Bài 33: Tổng kết phần văn học thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi giản lược nhất


  • 103 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021