Getting started Unit 3: A trip to the countryside

  • 1 Đánh giá

Bài học yêu cầu thực hành với một bạn cùng lớp, nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn. Bạn học cần sử dụng thành thaooj thì hiện tại tiếp diễn và các từ vựng liên quan đến chủ đề của Unit 3: A trip to the countryside. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong SGK.

GETTING STARTED – UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside (Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn)

Giải:

  • A girl is planting/watering the vegetables. (Một bạn nữ đang trồng/ tưới rau)
  • Some boys are swimming in the river. (Một vài bạn nam đang bơi ở sông)
  • A girl is collecting eggs. (Một bạn nữ đang thu trứng)
  • Some women are harvesting the rice. (Một vài người phụ nữ đang gặt lúa)
  • A man is feeding a pig. (Một người đàn ông đang cho lợn ăn)
  • A boy on the buffalo back is flying a kite. (Một cậu bé đang trên lựng trâu thả diều)
  • The boys are playing football. (Những cậu bé đang đá bóng)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021