Giải câu 5 trang 55 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax - cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $\frac{1}{3}$. Hệ số góc của đường thẳng đó bằng?

A. ; B. $\frac{2}{3}$ ; C. $\frac{5}{6}$ ; D. $\frac{3}{2}$

Bài làm:

Đồ thị hàm số y = ax - cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $\frac{1}{3}$, tức là đồ thị hàm số đi qua điểm ($\frac{1}{3}$; 0)

Khi đó, ta có: 0 = a. - $\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow $ a = $\frac{3}{2}$

Vậy đáp án là D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021