Giải câu 3 trang 06 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 < < 4 ; b) 1,1 < $\sqrt{1,56}$ < 1,2.

Bài làm:

a) Ta có: 9 < 10 < 16 nên < $\sqrt{10}$ < $\sqrt{16}$ suy ra 3 < $\sqrt{10}$ < 4. Vậy khẳng định 3 < $\sqrt{10}$ < 4 đúng.

b) Ta có: 1,21 < 1,56 nên < $\sqrt{1,56}$ suy ra 1,1 < $\sqrt{1,56}$

1,44 < 1,56 nên < $\sqrt{1,56}$ suy ra 1,2 < $\sqrt{1,56}$

Suy ra khẳng định 1,1 < < 1,2 sai.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021