Giải toán VNEN 9 bài 6: Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Luyện tập- Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 76. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 77 sách VNEN 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = a, AC = b, AB = c (h.47).

Giải tam giác vuông trong các trường hợp sau:

a) b = 5cm, c = 12cm ;

b) a = 8cm, b = 6cm ;

c) b = 6cm, = $60^{\circ}$

d) a = 10cm, = $25^{\circ}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 sách VNEN 9 tập 1

Điền vào chỗ chấm (...) để đơn giản các biểu thức sau:

a) 1 + \alpha $ = 1 + $(\frac{......}{.....})^{2}$ = $\frac{.....+......}{cos^{2}\alpha}$ = $\frac{.......}{cos^{2}\alpha}$

b) 1 + \alpha $ = 1 + $(\frac{......}{.....})^{2}$ = $\frac{.....+......}{sin^{2}\alpha}$ = $\frac{.......}{sin^{2}\alpha}$

c) \alpha $(2$sin^{2}$$\alpha $ + 3$cos^{2}$$\alpha $ - 2)

= \alpha $($cos^{2}$$\alpha $ + 2(...........+...........) - 2)

= x............=...........

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 78 sách VNEN 9 tập 1

Tính x, y trong các hình vẽ sau đây:

a) (h.48a)

b) (h.48b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 78 sách VNEN 9 tập 1

Một người đứng trên một ngọn hải đăng nhìn về phía một chiếc ca-nô trên biển tạo thành một góc so với phương nằm ngang. Biết ca-nô cách ngọn hải đăng khoảng 300m. Ước lượng chiều cao của ngọn hải đăng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 79 sách VNEN 9 tập 1

Nam đang học vẽ hình bằng phần mềm trên máy tính. Nam vẽ hình một ngôi nhà với phần mái có dạng hình tam giác cân (mái hai dốc) như hình 50.

Biết rằng góc tạo bởi phần mái và mặt phẳng nằm ngang là , chiều dài mỗi bên dốc mái là 3,5m. Tính bề rộng của mái nhà.

Gợi ý: Vẽ lại mô hình mái nhà dưới dạng tam giác cân như sau (h.51):

Kẻ đường cao AH. Ta đi tính BH, từ đó tính được BC với lưu ý H là trung điểm của BC.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 2: Trang 80 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán 2: Hai đài quan sát ở hai vị trí cách nhau 60km cùng quan sát một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời tạo thành các góc và $35^{\circ}$ so với phương ngang. Tính độ cao của máy bay (h.53).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 235 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021