Giải câu 3 trang 23 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 sách VNEN 9 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức - $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ bằng

A. 0 B. 4 C.2 D. - 2

Bài làm:

Ta có:

- $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ = $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2}).(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$ - $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2}).(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$ = $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2}).(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$ = $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{2}}{1}$ = - 2$\sqrt{2}$

Suy ra đáp án là D.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021