Giải câu 1 trang 22 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 22 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) 3 = $\sqrt{30}$ ; b) -3 = -$\sqrt{30}$ ; c) -3 = -$\sqrt{45}$ ; d) -3 = $\sqrt{45}$

Bài làm:

Ta có:

3 = $\sqrt{3^{2}.5}$ = $\sqrt{45}$

- 3 = - $\sqrt{3^{2}.5}$ = - $\sqrt{45}$

Suy ra khẳng định c đúng

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021