Giải câu 1 trang 14 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Đọc sơ đồ sau rồi phát biểu các quy tắc "Khai phương một thương" và "Chia hai căn bậc hai":

Bài làm:

Quy tắc "Khai phương một thương" :

Muốn khai phương một thương , trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai

Quy tắc "Chia hai căn bậc hai" :

Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021