Giải câu 3 trang 82 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 82 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán con mèo

Một con mèo ở trên cành cây cao 5,5m. Để bắt con mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó. Khi đó góc giữa thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 7,6m (h.57)?

Bài làm:

Ta có hình vẽ minh họa như trên

Gọi các điểm như trong hình, khi đó góc giữa thang với mặt đất chính là góc C

Xét hình vuông ABC ta có:

sinC = = $\frac{5,5}{7,6}$ $\Rightarrow $ $\widehat{C}$ = $46^{\circ}$21'

Vậy góc giữa thang với mặt đất là 21'.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021