Giải câu 7 trang 19 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 19 sách VNEN 9 tập 1

Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

a) ; b) $\sqrt{- 5x}$ ; c) $\sqrt{4 - x }$ ; d) $\sqrt{3x + 7}$.

Bài làm:

a)

Để căn thức có nghĩa thì $\geq $ 0 $\Leftrightarrow $ x $\geq $ 0

b)

Để căn thức có nghĩa thì - 5x 0 $\Leftrightarrow $ x $\leq $ 0

c)

Để căn thức có nghĩa thì 4 - x 0 $\Leftrightarrow $ x $\leq $ 4

d)

Để căn thức có nghĩa thì 3x + 7 0 $\Leftrightarrow $ x - $\frac{7}{3}$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021